2015-06-08

Projekt "Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza"

REALIZACJA PROJEKTU

28.08.2013 r.
Został podpisany z Instytucją Pośredniczącą Aneks nr POIS.11.01.00-00-015/08-07 wydłużający termin realizacji inwestycji z 31.08.2013 r. na 30.09.2013 r.
24.05.2013 r.
Został podpisany Aneks nr 6 do Umowy nr 01/06/2010 z dnia 02.06.2010 r.
z Liderem Konsorcjum „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego HOLDING Sp. z o. o. dotyczący wykonania robót/dostaw zamiennych.
24.05.2013 r.
Został podpisany Aneks nr 4  do Umowy nr 10/09/2009 z dnia 24.09.2009 r.
z  Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Usługowym „Inwestprojekt” wydłużający termin realizacji umowy.
22.04.2013 r.
Został podpisany Aneks nr 5 do Umowy nr 01/06/2010 z dnia 02.06.2010 r.
z Liderem Konsorcjum „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego HOLDING Sp. z o. o. wydłużający termin zakończenia realizacji zadania.
17.04.2013 r.
Został podpisany z Instytucją Pośredniczącą Aneks nr POIS.11.01.00-00-015/08-06 wydłużający termin realizacji inwestycji z 30.06.2013 r. na 31.08.2013 r.
02.04.2013 r.
Został podpisany Aneks nr 4 do Umowy nr 01/06/2010 z dnia 02.06.2010 r.
z Liderem Konsorcjum „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego HOLDING Sp. z o. o. dotyczący robót zamiennych.
29.01.2013 r.
Została podpisana Umowa nr 14/01/2013 na roboty dodatkowe na prace konserwatorsko-restauratorskie; Wykonanie stolarki drzwiowej w bryłach A i B; Wykonanie instalacji elektrycznej.
18.12.2012 r.
Została podpisana Umowa Nr 03/12/2012 na roboty dodatkowe, która obejmowała roboty sanitarne-instalacja wod-kan i co; dodatkowe wzmocnienie stropów w bryłach A i B; dodatkowe wrota przeciwpożarowe do stolarni i dodatkowa zabudowa i stolarka
17.12.2012 r.
Został podpisany z Instytucją Pośredniczącą Aneks nr POIS.11.01.00-00-015/08-05 dotyczący przesunięć miedzy kategoriami w harmonogramie realizacji projektu.
27.11.2012 r.
Została podpisana Umowa Nr 08/11/2012 na roboty dodatkowe na wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych w rejonie Sceny Kameralnej.
17.07.2012 r.
została podpisana Umowa Nr 02/07/2012 na roboty dodatkowe, która dotyczyła wykonania wypraw tynkarskich w piwnicach.
17.02.2012 r. 
Został podpisany Aneks nr 3  do Umowy nr 10/09/2009 z dnia 24.09.2009 r. z  Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Usługowym „Inwestprojekt” wydłużający termin realizacji umowy.
17.02.2012 r.
Został podpisany Aneks nr 2 do Umowy nr 01/06/2010 z dnia 02.06.2010 r.z Liderem Konsorcjum „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego HOLDING Sp. z o. o. wydłużający termin zakończenia realizacji zadania.
15.02.2012 r.
Został podpisany z Instytucją Pośredniczącą Aneks nr POIS.11.01.00-00-015/08-04 wydłużający termin realizacji inwestycji z 30.06.2012 r. na 30.06.2013 r.
02.01.2012 r.
Została podpisana Umowa Nr 01/01/2012 na roboty dodatkowe, która obejmowała rozbiórkę i wykonanie nowej konstrukcji fragmentu stropu w prawej kieszeni Sceny Kameralnej; wykonanie ściągów i wzmocnień siatkowych oraz wzmocnienie rys ścian obiektu; wzmocnienie ścian Sceny Kameralnej; wykonanie nowych tynków na ścianach wewnętrznych nadziemia; transfer rysunku; wzmocnienie stropu i ściany pod Malarnią.
19.09.2011 r.
Została podpisana Umowa Nr 11/09/2011 na roboty dodatkowe na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; Podbicie fundamentów i ścian fundamentowych piwnic.
02.06.2010 r.
W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa na wykonanie inwestycji „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie” z Liderem Konsorcjum „Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego HOLDING Sp. z o. o.
02.12.2009 r.
Został ogłoszony przetarg ograniczony na wykonanie inwestycji „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie”.
24.09.2009 r.
W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa
z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Usługowym „Inwestprojekt” na sprawowanie funkcji Inżyniera Projektu.
13.08.2009 r.
Został ogłoszony przetarg ograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji inwestycji „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie”.
10.08.2009 r.
Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Januszem Kijowskim Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, na dofinansowanie zadaniaRewitalizacja  Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;  priorytet XI tj. Kultura i dziedzictwo kulturowe; działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

Załączniki

  Prace zrealizowane ...2010 roku.pdf 766,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prace zrealizowane ...2011 roku.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Prace zrealizowane ...2012 roku.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Prace zrealizowane ...2013 roku.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wizualizacja Teatru...towe MAAG.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się